Realizowane programy

  • Dołącz do nas

Kto się bawi i pracuje, ten trudności pokonuje

Realizacja Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych „Kto się bawi i pracuje, ten trudności pokonuje” W okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. GMINA STARY TARG realizuje projekt nr WND-POKL.09.01.02-22-322/11-00 pn. „Kto się bawi i pracuje, ten trudności pokonuje”. Jest to cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczo-psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia…

Więcej

e-alternatywne przedszkola w powiecie sztumskim

4 stycznia 2010 r. – rozpoczęcie realizacji  projektu “e-alternatywne przedszkola w powiecie sztumskim” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1, POKL  

Więcej

Lepszy start – lepsza przyszłość

Realizacja Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych „Lepszy start – lepsza przyszłość” W okresie od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 30 listopada 2010r. POWIAT SZTUMSKI  wspólnie z 3 Partnerami tj. Gminą Mikołajki Pomorskie, Gminą Stary Targ i Gminą Stary Dzierzgoń realizuje projekt nr WND-POKL. 09.01.02-22-158/08 pn. „Lepszy start – lepsza przyszłość – cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczo-psychoedukacyjnych w…

Więcej

Lepszy start – lepsza przyszłość

Program realizowany jest w ramach poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ,,Lepszy start – lepsza przyszłość”  – to cykl zajęć dydaktyczno –wyrównawczo – psychoedukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług…

Więcej

Będę robił to co lubię i zobaczę to czego nie widziałem

Celem niniejszego programu jest  umożliwienie uczniom szerszego rozwoju proponując nowe umiejętności rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień oraz pożyteczne spędzenie wolnego czasu, podniesienie poziomu wiedzy uczniów naszej szkoły w zakresie bogactwa kulturowego ojczyzny poczynając od poznania najbliższego otoczenia oraz naszej stolicy. Nasz szkoła znajduje się w Szropach, w typowej wiejskiej gminie województwa pomorskiego. Większość naszych dzieci…

Więcej