Realizowane programy

  • Dołącz do nas

Realizowane projekty w roku szkolnym 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła Podstawowa im. F. Łoyki po pozytywnie rozpatrzonych wnioskach  przystąpiła do realizacji projektów w ramach: Rządowego Programu „Posiłek w domu i szkole” – zakup sprzętu kuchennego 100.000,00 złotych ( w tym 20.000,00 wkład własny ) Rządowego Programu „ Narodowy Program Czytelnictwa” – doposażenie biblioteki szkolnej w nowe książki , lektury 5.000,00…

Więcej

RZĄDOWY PROGRAM LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Szkoła Podstawowa w Szropach przystąpiła do Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości. LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych, prowadzonych przez jednostki samorządowe, w nowoczesne…

Więcej

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. FELIKSA ŁOYKI W SZROPACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Więcej

Przystąpienie do projektu ,,KODER JUNIOR” 2018/2019

Uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami  przystąpili do udziału w projekcie KODER JUNIOR. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w działaniu – Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Jego głównym celem jest przygotowanie szkół do wdrożenia nauki programowania zgodnie z podstawą programową. Będziemy realizować zajęcia programowania w ramach…

Więcej

Realizacja programu – ,,5 porcji zdrowia w szkole” – rok szkolny 2018/2019

 ,,5 porcji zdrowia w szkole” to program edukacyjny mający na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zadbania o edukację w zakresie zbilansowanej diety już od najmłodszych lat. Program jest częścią działań prowadzonych w ramach kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym “5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Edukacja na temat zasad zbilansowanej diety, istotnej roli warzyw, owoców i soków…

Więcej

Realizacja projektu “Piękna nasza Polska cała”……… 14 września 2018 r.

Nasza Szkoła bierze udział w projekcie „Piękna nasza Polska cała”. Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Koordynatorem działań w naszej placówce jest p. Izabela Kulik. Zachęcamy Was do włączenia się w realizację wybranych zadań.

Więcej

Kto się bawi i pracuje, ten trudności pokonuje

Realizacja Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych „Kto się bawi i pracuje, ten trudności pokonuje” W okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. GMINA STARY TARG realizuje projekt nr WND-POKL.09.01.02-22-322/11-00 pn. „Kto się bawi i pracuje, ten trudności pokonuje”. Jest to cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczo-psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia…

Więcej

e-alternatywne przedszkola w powiecie sztumskim

4 stycznia 2010 r. – rozpoczęcie realizacji  projektu „e-alternatywne przedszkola w powiecie sztumskim” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1, POKL  

Więcej

Lepszy start – lepsza przyszłość

Realizacja Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych „Lepszy start – lepsza przyszłość” W okresie od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 30 listopada 2010r. POWIAT SZTUMSKI  wspólnie z 3 Partnerami tj. Gminą Mikołajki Pomorskie, Gminą Stary Targ i Gminą Stary Dzierzgoń realizuje projekt nr WND-POKL. 09.01.02-22-158/08 pn. „Lepszy start – lepsza przyszłość – cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczo-psychoedukacyjnych w…

Więcej

Lepszy start – lepsza przyszłość

Program realizowany jest w ramach poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ,,Lepszy start – lepsza przyszłość”  – to cykl zajęć dydaktyczno –wyrównawczo – psychoedukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług…

Więcej

Skip to content