Lepszy start ...

  • Dołącz do nas

Lepszy start – lepsza przyszłość

Realizacja Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych „Lepszy start – lepsza przyszłość”
W okresie od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 30 listopada 2010r.

POWIAT SZTUMSKI  wspólnie z 3 Partnerami tj. Gminą Mikołajki Pomorskie, Gminą Stary Targ i Gminą Stary Dzierzgoń realizuje projekt nr WND-POKL. 09.01.02-22-158/08 pn. „Lepszy start – lepsza przyszłość – cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczo-psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim” .

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w kwocie 1 155 931,20 złotych.

STOPKA+EFS

Skip to content