Realizowane p...

  • Dołącz do nas

Realizowane projekty w roku szkolnym 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła Podstawowa im. F. Łoyki po pozytywnie rozpatrzonych wnioskach  przystąpiła do realizacji projektów w ramach:

  • Rządowego Programu „Posiłek w domu i szkole” – zakup sprzętu kuchennego 100.000,00 złotych ( w tym 20.000,00 wkład własny )
  • Rządowego Programu „ Narodowy Program Czytelnictwa” – doposażenie biblioteki szkolnej w nowe książki , lektury 5.000,00 złotych ( w tym 1.000,00 wkład własny )
  • WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU  ,,Ekopracownia” – doposażenie pracowni ekologicznej 83.550,00 złotych ( w tym 8.550,00 wkład własny)

W trakcie rozpatrywania jest wniosek do projektu (jest przyznane wsparcie) : Podział rezerwy subwencji oświatowej – wyposażenie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w zakresie nowych pomieszczeń do nauki.

Skip to content