Kto się bawi ...

  • Dołącz do nas

Kto się bawi i pracuje, ten trudności pokonuje

Realizacja Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych „Kto się bawi i pracuje, ten trudności pokonuje”

W okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. GMINA STARY TARG realizuje projekt nr WND-POKL.09.01.02-22-322/11-00 pn. „Kto się bawi i pracuje, ten trudności pokonuje”. Jest to cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczo-psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów klas I-III w gminie Stary Targ.
W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:
  • zajęcia wyrównawcze polonistyczne
  • zajęcia wyrównawcze matematyczne
  • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia przyrodnicze
  • zajecia artystyczne

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

STOPKA+EFS

Skip to content