Fundacja Na R...

  • Dołącz do nas

Fundacja Na Rzecz Pomocy Szkole

FUNDACJA  NA  RZECZ  POMOCY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. FELIKSA ŁOYKI  W SZROPACH

Powołana notarialnie dnia 04 kwietnia 2007 r.

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320216

Numer identyfikacyjny REGON: 220730870

Numer Identyfikacji Podatkowej: 5792184394

KONTO BANKOWE:

BANK SPÓŁDZIELCZY W SZTUMIE oddział w MALBORKU

 29830900000060956320000010

 

SIEDZIBA FUNDACJI:

Szropy 40; 82-410 Stary Targ;

tel./fax. 55-267-01-33

e-mail: sp.szropy18@wp.pl

 

PREZYDENT  ZGROMADZENIA  FUNDACJI
Teresa Skolimowska


ZARZĄD  FUNDACJI 
  • Roman Domalski –  prezes
  • Ireneusz Galara – wiceprezes
  • Elżbieta Kozłowska – członek
  • Mirosława Maczyszyn – członek

RADA  FUNDACJI

  • Tadeusz Galara – przewodniczący
  • Monika Bajkowska – wiceprzewodniczący
  • Arkadiusz Morawski – sekretarz
  • Maria Urbańska-Bożek – członek
  • Roman Cielas – członek

Skip to content