Po zajęciach

  • Dołącz do nas

W roku szkolnym 2015/2016 zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej zostały zawieszone.

Więcej

Informacje o świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Świetlica czynna jest w godz.  6:45-7:45 i 11:35-14:45.  W tym czasie nauczyciele pełniący dyżur zapewniają opiekę uczniom dojeżdżającym – oczekującym za zajęcia rozpoczynające się w godzinach późniejszych. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci z kl „O”, I, II, III, IV,V,VI, które dojeżdżają do szkoły oraz uczniowie, których rodzice pracują….

Więcej

PROGRAM KÓŁKA EKOLOGICZNEGO

PROGRAM KÓŁKA EKOLOGICZNEGO Autor: Alicja Sekida SPIS TREŚCI: I. WSTĘP II.CELE · OGÓLNY · SZCZEGÓŁOWE III.TREŚCI IV.PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW · METODY I FORMY PRACY · ŚRODKI DYDAKTYCZNE · LITERATURA V.PRZEWIDYWANE OSIĘGNIĘCIA VI. EWALUACJA PROGRAMU I.    Wstęp: Dbałość o własne środowisko, jest nie tylko sprawą ludzi dorosłych. Już od najmłodszych lat człowiek jest związany z przyrodą,…

Więcej

KÓŁKO JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Opiekun: mgr Grażyna Sekida CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KÓŁKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO: motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego; rozbudzanie  i podtrzymywanie zainteresowania nauką języka obcego; rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu  oraz mówienia; poznawanie kultury krajów niemieckiego obszaru językowego; gromadzenie informacji na temat krajów niemieckojęzycznych (położenie geograficzne, największe miasta, ciekawostki: Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu) ; kształcenie…

Więcej

Informacje ogólne

Prowadzący: mgr Mirosława Maczyszyn, mgr Grażyna Sekida Na zajęcia pozalekcyjne ma prawo uczęszczać każdy uczeń, bez względu na swoje predyspozycje, który dostosuje się do wymogów prowadzącego zajęcia i będzie je traktował obowiązkowo. CELE ZAJĘĆ: Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów: wokalnych tanecznych muzycznych Pomaganie uczniom w odkrywaniu własnych możliwości; Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w kulturze;…

Więcej

„Królowa Śniegu”

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2007/2008 realizowaliśmy projekt teatralny  „Królowa Śniegu” na podstawie baśni H. Ch. Andersena. Do projektu, zgodnie z jego założeniami zaangażowani byli uczniowie chętni do rozwijania własnych predyspozycji, ale także szczególnie uzdolnieni aktorsko. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem i przedłożonym p. Dyrektor programem. Razem z wychowankami Świetlicy  Socjoterapeutycznej przygotowaliśmy też rekwizyty i…

Więcej

Cele i zadania

Prowadzący: mgr Wiesława Wasielewska „Jedną z możliwości wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka oraz przygotowania go do aktywnego udziału w życiu kulturalnym  jest koło teatralne. Uczestnictwo w zajęciach teatralnych wspomaga rozwój  myślenia, wyobraźni, wrażliwości na piękno i los drugiego człowieka, aktywizuje do twórczego działania. Pomaga zrozumieć innych i wczuć się w ich położenie.” Zajęcia koła teatralnego odbywają…

Więcej

Skip to content