Nauczyciele

  • Dołącz do nas

Nauczyciele

mgr Grażyna Krupa – dyrektor 

 

mgr Monika Bajkowska – edukacja wczesnoszkolna,  zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

mgr Agnieszka Borsuk-Zwolińska – wychowanie przedszkolne

mgr Paweł Brzozowski – informatyka, zajęcia świetlicowe, zajęcia rozwijające kreatywność

mgr Ilona Chmurzyńska-Michalik – wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe

mgr Małgorzata Czerwińska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

mgr Ewa Dumalska – nauczyciel wspomagający

mgr Lidia Dziedzic – nauczyciel wspomagający

mgr Leszek Giza – religia

mgr Sylwia Jakubowska-Wawrzkowicz – język polski, świetlica szkolna, logopeda szkolny, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

mgr Bronisław Jastrzębski – nieobecny

mgr Alicja Klufczyńska – religia

mgr Anna Kozaczek – język polski, zajęcia świetlicowe, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

mgr Grażyna Krupa – fizyka

mgr Izabela Kulik – pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonano-społeczne

mgr Katarzyna Kurdupska – język angielski, język niemiecki

mgr Julia Lubaczewska- Jaszke – nieobecna

mgr Anna McArthur – język angielski, zajęcia świetlicowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

mgr Karolina Mettel – matematyka, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

mgr Piotr Nowosielski – wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający

mgr Alicja Paprocka – psycholog szkolny

mgr Katarzyna Parafiniuk – plastyka, muzyka, technika, WDŻ, zajęcia kształtujące kreatywność

mgr Dorota Pawłowska – historia, WOS, biblioteka szkolna, świetlica szkolna, doradztwo zawodowe

mgr Grażyna Sekida – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia ksztatujące kreatywność, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

mgr Katarzyna Skwira – nauczyciel wspomagający, zajęcia świetlicowe, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Beta Słomińska – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

mgr Marek Wojtachna – geografia, matematyka, zajęcia rozwijające uzdolnienia

mgr Tomasz Wojtuszkiewicz – biologia, edb, przyroda, zajęcia świetlicowe, zajęcia kształtujące kreatywność

mgr Izabela Wolniakowska- chemia

mgr Bożena Wójcicka- wychowanie przedszkolne

 

 

 

 

Skip to content