Działalność szkoły

 • Dołącz do nas

Działalność szkoły

W naszej szkole dbamy o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży

 • uczymy języka angielskiego  w klasach 0-VII i języka niemieckiego w klasie VII,
 • informatyka w klasach I-VII
 • nauczanie dla dzieci niepełnosprawnych
Zajęcia pozalekcyjne:
 • kółko wokalno-taneczne
 • kółko teatralne
 • kółko polonistyczne
 • kółko j. niemieckiego
 • kółko matematyczne
 • kółko ekologiczno-przyrodnicze
 • Szkolny Klub Europejczyka

DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY W  ŚRODOWISKU

 • organizacja debat i konferencji dla rodziców w zakresie pedagogizacji
 • dni studyjne z udziałem zaproszonych specjalistów w zakresie psychologii, medycyny, ratownictwa i bezpieczeństwa
 • uroczyste spotkania z mieszkańcami gminy(festyny)
 • kultywowanie tradycji dziedzictwa kulturowego naszej szkoły i regionu.

 

Skip to content