Przystąpienie...

  • Dołącz do nas

Przystąpienie do projektu ,,KODER JUNIOR” 2018/2019

Uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami  przystąpili do udziału w projekcie KODER JUNIOR. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w działaniu – Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Jego głównym celem jest przygotowanie szkół do wdrożenia nauki programowania zgodnie z podstawą programową. Będziemy realizować zajęcia programowania w ramach zajęć z klasą, w tym również poza szkołą w innowacyjnym ośrodku naukowym. Dzięki przystąpieniu do projektu zostaliśmy wyposażeni w sprzęt komputerowy (tablety) i pomoce dydaktyczne oraz gry potrzebne do przeprowadzenia zajęć. Ponadto otrzymaliśmy wsparcie koordynatorów w zakresie realizowanych zajęć, wsparcie metodyczne i merytoryczne ekspertów z zakresu technologii informatycznej, jak również bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej stworzonej na potrzeby projektu. Projekt „KoderJunior” obejmuje przeszkolenie nauczycieli we wdrażaniu innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania oraz rozwijania kompetencji cyfrowych w klasach I-III.

Skip to content