Mamy nowoczes...

  • Dołącz do nas

Mamy nowoczesną ,,Ekopracownię” – otwarcie pracowni……. – październik 2023 r.

W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła Podstawowa im. F. Łoyki po pozytywnie rozpatrzonym wniosku  przystąpiła do realizacji projektu w ramach:

  • WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU  ,,Ekopracownia” – doposażenie pracowni ekologicznej 83.550,00 złotych ( w tym 8.550,00 wkład własny)

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Uroczyste otwarcie ,,Ekopracowni”

     

Skip to content