Cele i zadania

 • Dołącz do nas

Cele i zadania

Prowadzący: mgr Wiesława Wasielewska

„Jedną z możliwości wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka oraz przygotowania go do aktywnego udziału w życiu kulturalnym  jest koło teatralne. Uczestnictwo w zajęciach teatralnych wspomaga rozwój  myślenia, wyobraźni, wrażliwości na piękno i los drugiego człowieka, aktywizuje do twórczego działania. Pomaga zrozumieć innych i wczuć się w ich położenie.”

Zajęcia koła teatralnego odbywają się raz w tygodniu. Liczba członków w Kole Teatralnym jest zmienna.

Obecnie koło skupia 20 uczniów z klas 1 – 6.

Aktywność uczniów  uzależniona jest od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia.

Nasze zadania :

 • współodpowiedzialność i współdziałanie  w zespole,
 • wskrzeszanie tradycji odgrywania przedstawień szkolnych,
 • udział w spektaklu, występowanie na scenie jest próbą wyrażania wrażliwości za pomocą środków artystycznych, zmagania się z tremą, własnymi słabościami, stresem,
 • praca w ramach koła teatralnego stwarza możliwości poznania osobowości uczniów, ich uzdolnień, pragnień, niekiedy kompleksów,

Cele szczegółowe:

 • pobudzanie wiary we własne możliwości,
 • rozwijanie pamięci poprzez zapamiętywanie tekstów,
 • kształtowanie pozytywnych postaw uczniów,
 • wyrobienie umiejętności radzenia sobie w grupie (komunikowanie się, rozwiązywanie konfliktów), umiejętność zagospodarowania wolnego czasu.
 • prawidłowa emisja głosu, dykcja i intonacja,
 • wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów.

Skip to content