Rys historyczny

  • Dołącz do nas

Rys historyczny

Pierwsze zajęcia w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Szropach, po zakończeniu II wojny światowej, rozpoczęły się 20.V.1946 r.
Kierownikiem szkoły został wówczas Józef Chamczyk, który w kronice szkolnej zapisał:

„Praca naukowo-wychowawcza na ziemi naszej-przemocą i podstępem ongiś zagrabionej w ciemność okrucieństw krzyżackich wtrąconej przed laty, znękanej prześladowaniem, -sprawiedliwością dziejów po wojnie ostatniej Polsce wróconej – wymaga szczególnych starań i pieczołowitości Musimy te ziemię oskrobać z naleciałości germańskich, przywróci jej blask polskości i zlać na wsze czasy z Macierzą!”
To trudne zadanie udało się nie tylko ówczesnemu kierownikowi, ale i nauczycielom, którzy z nim wówczas pracowali – Jadwidze Dąbrowskiej, Helenie Wiśniewskiej i Monice Muller.

1205960003_image001

 

Dzisiejsza szkoła różni się znacz nie od tej sprzed 60 lat. Mamy większą liczbę nauczycieli, którzy systematycznie doskonalą swoje umiejętności i warsztat pracy.

Głównym celem szkoły jest przygotowanie naszych dzieci do życia w przyszłym świecie. Udaje nam się to, gdyż nasi absolwenci naszej szkoły doskonale sobie radzą na wyższych etapach kształcenia.

W latach 1946-2000 szkołę opuściło 1128 absolwentów.

Działalność szkoły jako:

1946 r. Publiczna Szkoła Powszechna
1954/55 r. Szkoła Stopnia Podstawowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
1967 r. Uniwersytet Powszechny

Szkołą Podstawową w Szropach zarządzali:

Józef Chamczyk   1946-1955
Aleksander Mieczkowski  IX.1955-XII.1955
Zygmunt Ziółtowski  XII.1955-IV.1956
Józef Śramkowski   15.IV.1956-31.VIII.1986
Zdzisława Tatkowska  01.IX.1986-31.VIII.1987
mgr Romuald Rostecki  01.IX.1987-31.VIII.1991
mgr Elżbieta Bartoszewicz 01.IX.1991-31.VIII.1996
mgr Teresa Skolimowska  01.IX.1996 -31 sierpnia 2021 r.  /radna Sejmiku Województwa Pomorskiego w latach 2007-2010/

p.o. dyrektora szkoły  mgr Grażyna Krupa – 01.09.2021 r. – ………

 

14 czerwca 2002 roku szkole nadano imię Feliksa Łoyki

14 września  2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie – zmodernizowanej – Szkoły Podstawowej w Szropach.

Fundusze na rozbudowę i modernizację szkoły zostały pozyskane  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego przez dyrektor Teresę Skolimowską wespół z Urzędem Gminy w Starym Targu reprezentowanym przez wójta Wiesława Kaźmierskiego.  Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki przychylnej decyzji Rady Gminy w Starym Targu. Radnymi reprezentującymi  miejscowość Szropy byli: Mirosława Maczyszyn (nauczycielka SP w Szropach) i Tadeusz Galara.

Skip to content