Międzynarodow...

  • Dołącz do nas

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – 22 lutego 2021 r.

W poniedziałek 22 lutego na języku polskim uczniowie klas szóstych obchodzili Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Zadania uczniów i nauczyciela:

  • Uświadomienie uczniom, że język polski jest naszym skarbem i symbolem narodowym i wszyscy powinniśmy dbać o kulturę języka;
  • Podkreślenie różnorodności językowej i kulturowej świata;
  • Przypomnienie zasad posługiwania się poprawną polszczyzną;
  • Czytanie i przepisywanie „łamańców językowych”.

Skip to content