KÓŁKO JĘZYKA ...

 • Dołącz do nas

KÓŁKO JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Opiekun: mgr Grażyna Sekida

CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KÓŁKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO:

 • motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego;
 • rozbudzanie  i podtrzymywanie zainteresowania nauką języka obcego;
 • rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu  oraz mówienia;
 • poznawanie kultury krajów niemieckiego obszaru językowego;
 • gromadzenie informacji na temat krajów niemieckojęzycznych (położenie geograficzne, największe miasta, ciekawostki: Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu) ;
 • kształcenie umiejętności korzystania ze słowników polsko-niemieckich i niemiecko-polskich;
 • poznanie niemieckich piosenek i kolęd;
 • poznanie niemieckich zabaw i gier dziecięcych;
 • poznanie rymowanek, wierszyków oraz baśni niemieckich;
 • przyswajanie sobie podstawowego słownictwa poprzez gry, zabawy, zabawy komputerowe.

METODY I FORMY PRACY

 • Zabawy dziecięce: „Blindekuh”, „Hallo! Wer bist du?”, „Ich packe meinen Koffer“, „Farbenlehre“;
 • Gry dydaktyczne: „Schwarzer Peter“, „Memory”, „Wurfelspiel”, „Domino”,”Puzzle”,  „Telefonspiel”;
 • Wykorzystanie techniki komputerowej: program komputerowy-„ Nauka i zabawa na okrągło. Język niemiecki dla dzieci”.
 • Słuchanie baśni opowiadanych przez nauczyciela – „Der bestrafte Lugner”;
 • Słuchanie i czytanie baśni niemieckich „Aschenputtel”- praca z książką;
 • Praca ze słownikami polsko-niemieckimi i niemiecko-polskimi;
 • Praca z mapą- wskazywanie na mapie krajów niemieckiego obszaru językowego ( Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Liechtensteinu ), ich stolic, największych miast, gór, rzek itd.
 • Zajęcia manualne – malowanie ilustracji, wykonywa nie kart „Memory”, rysowanie konturów państw niemieckojęzycznych, wycinanie i kolorowanie kart do puzzli – „Deutsche Bundeslander”, zaznaczanie konturów niemieckich Landów i ich stolic.
 • Śpiewanie piosenek niemieckich z akompaniamentem na płytach CD;
 • Recytacja wierszyków i rymowanek oraz wyliczanek niemieckich.

Skip to content