Klasa VI

  • Dołącz do nas

Klasa VI

Plan zajęć na rok szkolny 2019/2020 (ważny od 02 września 2019 r.)
Wychowawstwo – mgr Anna McArthur 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.  8:00-8:45 Historia Informatyka Język angielski Język polski Język polski
2.  8:55-9:40 Wychowanie
fizyczne
Religia Wychowanie
fizyczne
Matematyka Matematyka
3. 9:50-10:35 Biologia Język polski Geografia  Religia Język angielski
4. 10:45-11:30 Matematyka Matematyka Historia Muzyka Plastyka
5. 11:45-12:30 Język polski Język angielski Język polski Godzina z wychowawcą Wychowanie
fizyczne
6. 12:45-13:30  WDŻ Wychowanie
fizyczne
Technika
7. 13:40-14:25

 

Samorząd klasowy

 

przewodniczący –

z-ca przewodniczącego –

skarbnik –

łącznik z biblioteką –