Klasa VI

  • Dołącz do nas

Klasa VI

Plan zajęć na rok szkolny 2017/2018 (ważny od 28 stycznia 2019 r.)
Wychowawstwo – mgr inż. Karolina Mettel

 SAMSUNG CAMERA PICTURES

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.  8:00-8:45 Język polski Język polski Język polski Godzina z wychowawcą Matematyka
2.  8:55-9:40 Przyroda Język polski Język angielski Historia Język polski
3. 9:50-10:35 Język angielski Wychowanie
fizyczne
Przyroda Język polski Przyroda
4. 10:45-11:30 Wychowanie
fizyczne
Historia Matematyka Matematyka Wychowanie
fizyczne
5. 11:45-12:30 Plastyka Matematyka  Muzyka Język angielski Język angielski
6. 12:45-13:30 Religia Zajęcia techniczne Zajęcia komputerowe Wychowanie
fizyczne
 Religia
7. 13:40-14:25  WDŻ

 

Samorząd klasowy

 

przewodniczący – Michał Bajkowski

z-ca przewodniczącego – Karol Kozłowski

skarbnik – Patryk Daszkiewicz