Klasa VIa Kl...

  • Dołącz do nas

Klasa VIa Klasa VIb

Klasa VIa

Plan zajęć na rok szkolny 2020/2021 (ważny od 02 września 2020 r.)
Wychowawstwo – mgr Sylwia Jakubowska-Wawrzkowicz 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1. 8:00-8:45 Język polski Język angielski Matematyka Język angielski Język polski
2. 8:55-9:40 Biologia Informatyka  Wychowanie
fizyczne
Język polski Matematyka
3. 9:50-10:35  Matematyka Język polski Religia Matematyka Język angielski
4. 10:45-11:30 Religia Geografia Język polski Wychowanie
fizyczne
Zajęcia  z wychowawcą
5. 11:50-12:35 Wychowanie
fizyczne
Wychowanie
fizyczne
Muzyka Technika Historia
6. 12:55-13:40  Historia Plastyka  Zajęcia rozwijające polonistyczne
7. 13:50-14:35

 

Samorząd klasowy

 

przewodniczący –

z-ca przewodniczącego –

skarbnik –

łącznik z biblioteką –

 

Klasa VIb

Plan zajęć na rok szkolny 2020/2021 (ważny od 02 września 2020 r.)
Wychowawstwo – mgr Małgorzata Czerwińska

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek
1. 8:00-8:45 Język angielski  Matematyka  Język angielski  Geografia Matematyka
2. 8:55-9:40 Wychowanie fizyczne Język polski Historia  Religia Język polski
3. 9:50-10:35 Język polski Religia  Język polski Język polski Wychowanie
fizyczne
4. 10:45-11:30 Matematyka Informatyka Matematyka Historia Technika
5. 11:50-12:35 Biologia Plastyka  Zajęcia z wychowawcą  Wychowanie fizyczne Język angielski
6. 12:55-13:40   Muzyka  Zajęcia rozwijające polonistyczne WDŻ Wychowanie
fizyczne
7. 13:50-14:35

Samorząd klasowy

przewodniczący –

z-ca przewodniczącego –

skarbnik –

łącznik  z   biblioteką  –