Informacja z ...

  • Dołącz do nas

Informacja z zebrania Klasowych Rad Rodziców – 29 września 2015 r.

W dniu 29 września 2015 r. ukonstytuowała się Szkolna Rada Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców:

  • Piotr Komorowski – przewodniczący
  • Agnieszka Dudojć – sekretarz
  • Aleksandra Santowska – skarbnik

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

  • Anna Makowska – przewodnicząca
  • Beata Bober – członek
  • Barbara Kurszewska – członek

Ukonstytuowana w dniu 29 września 2015 r.  na rok szkolny 2015/2016 Szkolna Rada Rodziców w przejęła uchwałami do realizacji przez szkołę: Szkolny Plan Wychowawczy i Szkolny Plan Profilaktyczny. Zebrani rodzice podjęli również decyzję o składkach  na rzecz Rady Rodziców w kwocie 20 zł od pierwszego dziecka w rodzinie i 10 zł od drugiego dziecka na cały rok szkolny 2015/2016.  Zaproponowano, że należną kwotę można wpłacać do skarbników Klasowych Rad Rodziców lub bezpośrednio do skarbnika Rady Rodziców w dwóch ratach: do 30 października i 31 grudnia 2015 r.

W razie niejasności Dyrektor Szkoły oraz Rada Rodziców prosi wszystkich  rodziców o kontakt osobisty lub za pomocą  formularza kontaktowego naszej szkoły znajdującego się z zakładce „Kontakt”. Za pomocą formularza zachęcamy Państwa do wyrażania opinii jak również zamieszczania propozycji współpracy rodziców ze szkołą oraz wyrażania chęci uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły.

Skip to content