Gminny turnie...

  • Dołącz do nas

Gminny turniej wiedzy -„Dbaj o zdrowie”

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Feliksa Łoyki w Szropach przy współpracy i wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cele turnieju:      

propagowanie wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków;
wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i zdrowym środowisku,
stwarzanie sytuacji do kształtowania w uczniach postawy prozdrowotnej;
integracja uczniów klas I– III oraz IV-VI.

Wyniki zmagań turniejowych:

Klasy I-III

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Malborskiej

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Szropach

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Waplewie Wielkim

Klasy IV-VI

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Waplewie Wielkim

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Szropach

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Malborskiej

Skip to content