Informacje o ...

 • Dołącz do nas

Informacje o świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

Świetlica czynna jest w godz.  6:45-7:45 i 11:35-14:45.  W tym czasie nauczyciele pełniący dyżur zapewniają opiekę uczniom dojeżdżającym – oczekującym za zajęcia rozpoczynające się w godzinach późniejszych.

Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci z kl „O”, I, II, III, IV,V,VI, które dojeżdżają do szkoły oraz uczniowie, których rodzice pracują. Przyjęcie dziecka do świetlicy odbywa się po złożeniu, przez rodziców, podania w sekretariacie szkoły. Opieką są objęte również dzieci nie zapisane do świetlicy np: nie uczęszczające na lekcje religii lub oczekujące na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ( reedukacja, gimnastyka korekcyjna, kółka zainteresowań ).

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

Podstawowe formy pracy w świetlicy to:

–    gry i zabawy ruchowe z elementami wychowania fizycznego i sportu (w sali i na boisku),
–    gry stolikowe (dydaktyczne, strategiczne, towarzysko – rozrywkowe itp.),
–    zajęcia artystyczno – techniczne i plastyczne,
–    zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe – czytanie, oglądanie programów telewizyjnych i filmów video , DVD, rozrywki umysłowe,
–    zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z zakresu profilaktyki zdrowia, higieny i bezpieczeństwa.

Wspólnie z dziećmi przygotowywane są gazetki tematyczne i okolicznościowe.

Podczas pobytu dzieci w świetlicy stwarzamy warunki do odrabiania pracy domowej. Dzieci mają zorganizowaną pomoc koleżeńską, jak również mogą liczyć na pomoc ze strony wychowawców świetlicy.

Nauczyciele pełniący dyżury w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015/2016:

 • Dorota Belzyt
 • Agnieszka Borsuk
 • Małgorzata Czerwińska
 • Alicja Czwerenko
 • Anita Duras
 • Sylwia Jakubowska
 • Anna Kozaczek
 • Karolina Mettel
 • Alicja Sekida
 • Grażyna Sekida
 • Teresa Skolimowska