Dokumentacja szkoły

  • Dołącz do nas

Zmiany w drukach do pobrania

Oświadczenie o dochodach Wniosek o dofinansowanie z  ZFŚS – Załącznik  do Regulaminu Procedura w przypadku swierdzenia wszawicy

Więcej

Klauzula informacyjna Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach – minitoring

Klauzula informacyjna – monitoring

Więcej

Klauzula informacyjna Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach

        

Więcej

WSO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  OŚMIOLETNIA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA ŁOYKI W SZROPACH Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI   Stan prawny na dzień 1 września 2017 r. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 10/28/11/17 w dniu 28 listopada 2017 r. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej w Szropach

Więcej

RODO Klauzula informacyjna – ogólna Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach Klauzula informacyjna – rekrutacja dla nauczycieli Klauzula informacyjna -rekrutacja dla pracowników Klauzula – formularz zgłoszeniowy RODO – Klauzula informacyjna Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach – Monitoring      

Więcej

STATUT

STATUT  OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ FELIKSA ŁOYKI W SZROPACH Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI   Stan prawny na dzień 1 września 2017 r. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 10/28/11/17 w dniu 28 listopada 2017 r.   Spis treści:   DZIAŁ I. Przepisy ogólne ………………………………………………………………….. 6 Rozdział 1. Informacje ogólne o szkole ………………………………………………………………. 6 Rozdział 2. Misja szkoły, model absolwenta………………………………………………………. 7…

Więcej

Skip to content