ZMIANY DOTYCZ...

 • Dołącz do nas

ZMIANY DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO – 20.XII.2021 – 09.I.2022 r.

ZMIANY DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO

W  Szkole Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach

OD 20 GRUDNIA 2021 DO 9 STYCZNIA 2022 ROKU

Od poniedziałku, 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.

Oddziały Przedszkolne będzie funkcjonowało bez zmian, stacjonarnie w określonym reżimie sanitarnym.

Od poniedziałku, 20 grudnia br. szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów z klas
I – III, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

Dyrektor – na wniosek Rodzica – umożliwia opiekę świetlicową (wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły).

Wniosek do pobrania

Wniosek do pobrania – pdf

Chciałabym przypomnieć Państwu kilka informacji dotyczących praktycznych rozwiązań, które mają na celu jak najszybsze osiągnięcie stabilnego i efektywnego procesu nauczania.

 1. W Szkole roku szkolnym 2021/2022 w ogłoszonym przez dyrektora terminie prowadzone jest nauczanie na odległość.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych warunkach, realizacji podstawy programowej, wykorzystując metody i techniki pracy zdalnej. Wszyscy nauczyciele i uczniowie klas I – VIII pracują według obowiązującego dotychczas planu lekcji w formie online na platformie Teams oraz przez dziennik elektroniczny.
 3. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach, które szkoła organizuje zdalnie.
  Kształcenie zdalne dla uczniów jest obowiązkowe.
 4. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest dziennik Vulcan. Rodzice uczniów pozostają z wychowawcami w bieżącym kontakcie.
 5. Problemy uczniów w nauce, zastrzeżenia dotyczące frekwencji na zajęciach lub inne zauważone przez nauczycieli niepokojące sprawy należy pilnie zgłaszać do wychowawcy, który po analizie decyduje o potrzebie poinformowania o sprawie rodziców, pedagoga, psychologa czy dyrektora szkoły.
 6. Pedagog, psycholog i logopeda będą pracowali stacjonarnie w dotychczasowych godzinach pracy.W sytuacjach wyjątkowych zajęcia mogą odbywać się zdalnie.
 7. Biblioteka szkolna będzie otwarta według przyjętego planu.
 8. Nauczanie indywidualne odbywa się w formie zdalnej. Zajęcia dodatkowe wynikające
  z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii specjaliści realizują w formie stacjonarnej. W sytuacjach wyjątkowych zajęcia mogą odbywać się zdalnie.
 9. W przypadku konieczności przeprowadzenia konsultacji, poprawy sprawdzianu, indywidualnej pracy nauczyciela wspomagającego z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego istnieje możliwość pracy na terenie szkoły.
 1. Uczniowie i Rodzice mogą w godzinach pracy szkoły (8.00-14.00) przychodzić w celu zabrania z szafek potrzebnych rzeczy (najlepiej uprzedziwszy o tym zamiarze telefonicznie), spotkania z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem szkoły (w tej sytuacji wyłącznie po uprzednim umówieniu się).
 2. W razie pytań lub wątpliwości proszę rodziców o zachowanie ścieżki służbowej i zgłaszanie się w pierwszej kolejności do nauczycieli przedmiotu lub wychowawców.

 

Z wyrazami szacunku
p.o. dyrektora szkoły

                                                                                                                                                                                                  Grażyna Krupa

 

Skip to content