ZARZĄDZENIE W...

  • Dołącz do nas

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA PRÓBNYCH EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY – 09 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 18/2021 

z dnia 7.12.2021 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach

w sprawie

PRZEPROWADZENIA PRÓBNYCH EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

  1. Egzamin próbny ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach:
  • 14 grudnia 2021 roku – język polski
  • 15 grudnia 2021 roku – matematyka
  • 16 grudnia 2021 roku – język angielski
  1. Uczniowie klasy ósmej przychodzą do szkoły według planu, o godzinie 10.45 wchodzą do Sali 17 (sala korekcyjna ) i Sali 31, o godzinie 11.00 rozpoczynają pisanie egzaminu.
  2. Opiekę nad uczniami i przebiegiem egzaminu sprawują nauczyciele według ustalonego na Radzie Pedagogicznej z dnia 7.12.2021 r. harmonogramu.  Zał. nr 1
  3. Po skończonym egzaminie uczniowie udają się do domu.

                                                                                             Grażyna Krupa

                                                                                          p.o. Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                       

 

Skip to content