Zaczynamy.......

  • Dołącz do nas

Zaczynamy…. Projekty edukacyjne….

Iza

 

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice!

Przyszło nam żyć i pracować w trudnych czasach, jednak nie mamy zamiaru się poddawać i załamywać rąk. Obostrzenia i procedury poszykowały nam plany dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki, jednak będziemy starali się realizować różnego rodzaju projekty, akcje, zadania, aby nauka mogła być zabawą, a czas spędzany w szkole miłym doświadczeniem.

 

Zapraszam Was i zachęcam rodziców, ciocie, babcie i wszystkie chętne osoby do współudziału w naszych projektach edukacyjnych:
I – Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Piękna Nasza Polska Cała” to kontynuacja realizowanego już od 3 lat projektu, który bardzo się spodobał uczniom i stale odkrywany jest przez nich na nowo. Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie tożsamości narodowej.
II – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Z kulturą mi do twarzy” to nowy projekt mający na celu wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele), formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób oraz ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Do zobaczenia przy realizacji zadań,
I. Kulik

Skip to content