Tymczasowa n...

  • Dołącz do nas

Tymczasowa nauka zdalna 22 marca – 09 kwietnia 2021 r.

Informacja

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. , naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas I-VIII oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Wychowawcy klas będą udzielali informacji telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

 Dyrektor szkoły

  mgr Teresa Skolimowska

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

                                                                                                   

Skip to content