Szkolna zabaw...

  • Dołącz do nas

Szkolna zabawa karnawałowa 28.02.2017r.

Zarządzeni nr 3/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach.

Zgodnie z Kalendarzem pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017 zarządza się co następuje:

W dniu 28 lutego 2017 r. (wtorek) zajęcia dydaktyczne nie odbędą się. W tym dniu Samorząd Uczniowski organizuje zabawę karnawałową wg ustalonego harmonogramu. Za organizację zabawy odpowiada pani Dorota Belzyt. Za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają wychowawcy klas. Uczniowie dojeżdżający przyjeżdżają do szkoły zgodnie z planem dowozów. Wracają pierwszymi odwozami.

 Plan dnia.

8:00 – wyjście dzieci pod opieką nauczycieli na salę OSP Szropy

8:15 – 8:30 przygotowanie do balu (uzupełnienie strojów, wkład własny dzieci
w przystrojenie sali)

8:30 – rozpoczęcie balu

11:30 – zakończenie balu, uprzątnięcie sali

11:45 – powrót dzieci pod opieką nauczycieli do budynku szkoły

12:00 – obiad; dzieci miejscowe rozchodzą się do domów/dzieci dojeżdżające wracają pierwszymi odwozami. Do momentu odjazdu pozostają pod opieką nauczycieli w świetlicy szkolnej.

Skip to content