Spotkanie z ...

  • Dołącz do nas

Spotkanie z poezją J. Tuwima dla uczniów klas drugich……..

29 marca w bibliotece szkolnej  odbyło się spotkanie  z poezją  J. Tuwima –  konkurs  recytatorski dla uczniów klas drugich. Uczniowie prezentowali przygotowane  i wybrane ulubione wiersze. Do recytacji zgłosiło 10 uczniów. Pozostali uczniowie stanowili widownię.

06.04.2017 r. odbył się II etap konkursu  wiedzy ze znajomości twórczości Juliana Tuwima, dla klas drugich pt. „ Cudowna i zabawna kraina Juliana Tuwima?”                                                                            Celem konkursu było:                                                                                                                                                 – popularyzacja twórczości  J. Tuwima,                                                                                                                 – rozwijanie logicznego myślenia i koncentracji ,                                                                                                 – doskonalenie umiejętności współpracy w zespole,                                                                                             –  wzbogacanie słownictwa uczniów,                                                                                                                                  Wychowawcy, wytypowali po 6 uczniów  z klasy IIa i IIb , którzy wykazali się znajomością utworów J. Tuwima. Konkurs składał się z czterech rund pytań, przeplatanych zadaniami, rebusami   i zgadywankam.

Zwycięzcy  I etapu  – Zuzanna Ziętek kl.IIa, Kamil Zatorski kl.IIb, Filip Nadrowski kl.IIb – wszyscy uczniowie otrzymali taką samą ilość punktów.

Zwycięzcy II etapu –  Grupa D –Nikola Bogusławska kl.IIa , Mikołaj Duszyński kl.IIb, Kamil Zatorski kl.IIb

Skip to content