Regulamin rek...

  • Dołącz do nas

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach w roku szkolnym 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 7/2019

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FELIKSA ŁOYKI W SZROPACH
Z DNIA 2O.O3.2O19 ROKU
W sprawie : wprowadzenie, Regulaminu rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej
im. Feliksa Łoyki w Szropach w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie rekrutacji dzieci

            Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach w roku szkolnym 2019/2020 

Regulamin rekrutacji

Dokumentacja do pobrania:

1.Zgłoszenie dziecka z obwodu do przygotowania przedszkolnego

2.Wniosek o przyjęcie dziecka poza obwodem do oddziału przygotowania przedszkolnego

3.Zgłoszenie dziecka z obwodu do oddziału przedszkolnego

4.Wniosek o przyjęcie dziecka poza obwodem do oddziału przedszkolnego

5.Zgłoszenie dziecka z obwodu do klasy I

6.Wniosek o przyjęcie dziecka poza obwodem do klasy I

7.Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego dziecka