Projekt „ Uni...

  • Dołącz do nas

Projekt „ Unia Rowerowa – Bezpieczna Głowa” – 28 września 2018 r.

W dniu 28 września 2018 r. gościliśmy w naszej szkole posła do Parlamentu Europejskiego     p. Janusza Lewandowskiego. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „ Unia Rowerowa – Bezpieczna Głowa” i dotyczyło  bezpiecznego poruszania się po drogach na rowerze.

Projekt realizowany jest przez Pana Posła, Punkt  Informacji  Europejskiej Europe Direct w Gdańsku  i Komendę Miejską Policji w Gdańsku, a skierowany jest do uczniów klas IV – VII.

Spotkanie rozpoczęto prezentacją multimedialną przypominającą uczniom podstawowe zasady bezpiecznej jazdy rowerem, a następnie 3-osobowe zespoły reprezentujące poszczególne klasy, sprawdzały swoją wiedzę w tym zakresie , rozwiązując krótki test.

Konkurs wygrała drużyna  z klasy VII , a nagrodą były kaski rowerowe dla całej klasy. Pozostali uczestnicy konkursu również  zostali nagrodzeni.

Skip to content