Program Szkol...

  • Dołącz do nas

Program Szkolnej Wigilii – 22 grudnia 2016 r.

Program szkolnej Wigilii – 22 grudnia 2016 r.

8:00-8:30 – uczniowie wraz z wychowawcami przygotowują klasy do wigilii klasowej

8:30-10:30 – przedstawienie „Przy wspólnej wieczerzy” (stołówka szkolna)

10:30-11;30 – klasowe wigilie

11:30 – koniec zajęć – dzieci miejscowe idą do domów, pozostali uczniowie na świetlicy  oczekują na pierwsze odwozy.

Skip to content