PILNE!!!!! Zm...

  • Dołącz do nas

PILNE!!!!! Zmiany w ubezpieczeniach.

Szanowni rodzice!
W związku ze zmianami wprowadzonymi przez PZU odnośnie ubezpieczeń uczniów naszej szkoły, konieczne jest zadeklarowanie korzystania z istniejącej formy ubezpieczenia w roku szkolnym 2016/2017. Deklarację dotyczącą kontynuacji ubezpieczenia w przyszłym roku szkolnym należy zgłosić – podpisać u wychowawców klas (w dniu 24.06.2016) lub w sekretariacie (w okresie wakacji) do końca lipca 2016. Koszt ubezpieczenia pozostaje bez zmian. Brak złożonej deklaracji oznacza, iż uczeń nie zostanie z dniem 01.09.2016 r. objęty w szkole ubezpieczeniem i konieczne będzie indywidualne ubezpieczenie ucznia.

Poniżej zamieszczamy proponowane warunki ubezpieczenia:

?????????????

?????????????

Skip to content