"Kraina Lodu ...

  • Dołącz do nas

„Kraina Lodu II” – 10 grudnia 2019 r.

Udało się nam zrealizować zaległy seans bajkowy “Kraina Lodu II” w dniu 10 grudnia 2019 r. Tym razem wszystko odbyło się bez problemów. Jak Państwo pamiętacie poprzedni seans nie odbył się z powodu awarii prądu, mało tego ponieśli Państwo koszty wynajmu autokarów. Cieszymy się tym bardziej, że udało się zorganizować w dwa dni autokary dla grupy 126 osób i seans w kinie dla 108 uczniów i kilkunastu opiekunów. Nadmienię, że przedsięwzięcie to udało się dzięki determinacji organizatorów i dobrej woli zarówno Dyrektora Kina HELIOS, jak i właścicielom Przewozów Autobusowych A. Z. Urbańscy. Uśmiechnięte i zadowolone dzieci to zasługa także, a w zasadzie przede wszystkim, dzięki naszym sponsorom: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która sfinansowała nam bilety do kina w ramach działań profilaktycznych oraz Gospodarstwu Rolnemu “Zielpol”, które dofinansowało brakującą kwotę opłaty za wynajem autokarów. Serdecznie Im dziękujemy.
Dla wszystkich uczniów od Gospodarstwa “Zielpol” mamy także na wigilię słodki upominek.
P.S. Wystąpiliśmy już o rekompensatę poniesionych kosztów za wynajem autokarów z dnia niezrealizowanego seansu. Nasza sprawa jest w toku, dlatego mamy nadzieję odzyskać pieniądze za wynajem autokarów. Dzieci były zadowolone z wyjazdu, a my dziękujemy za tak wysoką frekwencję. Oby już nigdy prądu nam nie zabrakło 😉 i oby jak najmniej było tak nieprzewidzianych sytuacji.

Skip to content