Kalendarz rok...

 • Dołącz do nas

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

kalendarz

Kalendarium na rok szkolny 2020/ 2021.

Sierpień

 1. 27 sierpnia 2020 r. – indywidualne spotkania   wychowawców  klas O-VIII z rodzicami- organizacja roku szkolnego 2020/2021

Wrzesień

 1. 02 września 2020 r. –  rozpoczęcie roku szkolnego godz. 08:00
 2. 30 września 2020 r. – klasowe obchody „Dnia Chłopaka”.

Październik

 1. 14 października 2020 r. –   Dzień Edukacji Narodowej

Listopad

 1. 30 listopada 2020 r. – klasowe “Andrzejki”

Grudzień

 1. 04 grudnia 2019 r.- “Mikołaj w szkole”
 2. 23  grudnia 2020 r.  – 01 stycznia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 

1.  28 stycznia 2021 r. –Klasyfikacja śródroczna – posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Luty

1.  01 -14 lutego 2021 r. – ferie zimowe

Marzec

 1. 22 marca 2021 r. – klasowe powitanie wiosny

Kwiecień

 1. 01–06 kwietnia 2021 r.wiosenna przerwa świąteczna
 2. 25 – 27  kwietnia 2021 r.– egzamin ósmoklasisty

Maj

 1.      2021 r. –  Zebranie dla rodziców klas I-VIII godz. 16:30- powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach rocznych i ewentualnych zagrożeniach.

 

Czerwiec 

 1.  2021 r. – Klasyfikacja roczna – posiedzenia Rady Pedagogicznej
 2.  24 czerwca 2021 r.- zakończenie roku Klas Zerowych
 3. 25 czerwca 2021 r.- zakończenie roku szkolnego 2020 / 2021
 4. 28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – ferie letnie

 

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  dla ucznia  w roku szkolnym 2020/2021 są:

 • 02 listopada 2020 r. ( poniedziałek )
 • 25 kwietnia 2021 r. ( wtorek ) – Egzamin ósmoklasisty
 • 26 kwietnia 2021 r. (środa)    – Egzamin ósmoklasisty
 • 27 kwietnia 2021 r. ( czwartek)- Egzamin ósmoklasisty
 • 04 czerwca  2020 r.  (piątek)

Do dyspozycji Dyrektora Szkoły pozostaje jeden dzień.

W związku z obecną sytuacją i obowiązującym reżimem sanitarnym na terenie szkoły z powodu pandemii Covid-19 “Kalendarium Szkolne” będzie uzupełniane na bieżąco zgodnie z planem pracy szkoły w zależności od zaistniałych warunków.