Kalendarz rok...

 • Dołącz do nas

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarium na rok szkolny 2020/ 2021.

Sierpień

 1. 27 sierpnia 2020 r. – indywidualne spotkania   wychowawców  klas O-VIII z rodzicami- organizacja roku szkolnego 2020/2021

Wrzesień

 1. 02 września 2020 r. –  rozpoczęcie roku szkolnego godz. 08:00
 2. 24 września 2020 r. – zebrania rodziców z wychowawcami klas – godzina 16:00
 3. 30 września 2020 r. – klasowe obchody „Dnia Chłopaka”.

Październik

 1. 14 października 2020 r. –   Dzień Edukacji Narodowej
 2. 29 października 2020 r. – Konsultacje dla rodziców – 16:00-17:00

Listopad

 1. 30 listopada 2020 r. – „Klasowe obchody Andrzejek”

Grudzień

 1. 04 grudnia 2020 r.- „Mikołaj w szkole”
 2. 16-18 grudnia 2020 r. – Próbny egzamin ósmoklasisty
 3. 22 grudnia 2020 r. – „Wigilie klasowe”
 4. 23  grudnia 2020 r.  – 01 stycznia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 

1.  04 -15 stycznia 2021 r. – ferie zimowe

2. 28 stycznia 2021 r. –Klasyfikacja śródroczna – posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Luty

 

Marzec

 1. 22 marca 2021 r. – klasowe powitanie wiosny

Kwiecień

 1. 01–06 kwietnia 2021 r.wiosenna przerwa świąteczna
 2. 25 – 27  kwietnia 2021 r.– egzamin ósmoklasisty

Maj

 1.      2021 r. –  Zebranie dla rodziców klas I-VIII godz. 16:30- powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach rocznych i ewentualnych zagrożeniach.

 

Czerwiec 

 1.  2021 r. – Klasyfikacja roczna – posiedzenia Rady Pedagogicznej
 2.  24 czerwca 2021 r.- zakończenie roku Klas Zerowych
 3. 25 czerwca 2021 r.- zakończenie roku szkolnego 2020 / 2021
 4. 28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – ferie letnie

 

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  dla ucznia  w roku szkolnym 2020/2021 są:

 • 02 listopada 2020 r. – (poniedziałek)
 • 25 kwietnia 2021 r. ( wtorek ) – Egzamin ósmoklasisty
 • 26 kwietnia 2021 r. (środa)    – Egzamin ósmoklasisty
 • 27 kwietnia 2021 r. ( czwartek)- Egzamin ósmoklasisty
 • 04 czerwca  2020 r.  (piątek)
 • aktualnie bez terminu – 1 dzień do dyspozycji Dyrektora

W związku z obecną sytuacją i obowiązującym reżimem sanitarnym na terenie szkoły z powodu pandemii Covid-19 „Kalendarium Szkolne” będzie uzupełniane na bieżąco zgodnie z planem pracy szkoły w zależności od zaistniałych warunków.

Kalendarz dni wolnych w roku szkolnym 2020/2021

IMG_0001