Informacje ogólne

  • Dołącz do nas

Informacje ogólne

Prowadzący: mgr Mirosława Maczyszyn, mgr Grażyna Sekida

Na zajęcia pozalekcyjne ma prawo uczęszczać każdy uczeń, bez względu na swoje predyspozycje, który dostosuje się do wymogów prowadzącego zajęcia i będzie je traktował obowiązkowo.

CELE ZAJĘĆ:

Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów:

  • wokalnych
  • tanecznych
  • muzycznych

Pomaganie uczniom w odkrywaniu własnych możliwości;
Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w kulturze;
Umożliwienie uczniom czynnego udziału  w uroczystościach szkolnych, gminnych, powiatowych;
Umożliwienie uczniom udziału w przeglądach piosenki, festiwalach i konkursach muzycznych na szczeblu szkolnym,  gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim;

Prezentowanie osiągnięć uczniów:

  • prezentowanie osiągnięć muzycznych uczniów na uroczystościach szkolnych i lokalnych,
  • rozwijanie współpracy z GOK oraz świetlicami gminnymi;
  • promowanie szkoły w środowisku lokalnym i rejonowym

Skip to content