Informacja Ur...

  • Dołącz do nas

Informacja Urzędu Gminy w sprawie „Granty PPGR…. „ – ważne

Szanowni Państwo,
w związku z weryfikacją złożonego przez Gminę Stary Targ wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, nałożono na Urząd Gminy Stary Targ obowiązek zweryfikowania danych podanych w złożonych przez Państwa oświadczeniach niezbędnych do dalszej oceny formalno- merytorycznej wniosku. Uprzejmie prosimy do dnia 10.12.2021 r. (piątek) do godziny 15:00 o dostarczenie do budynku Urzędu Gminy w Stary Targu dokumentów potwierdzających zatrudnienie wskazanego w oświadczeniu członka rodziny np.: zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy, umowa o pracę, wpisy w starym dowodzie osobistym, wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR. Jednocześnie informujemy, że niedostarczenie w/w dokumentów we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem Państwa wniosku. Osoby nie posiadające dokumentów prosimy o kontakt z Urzędem.

 

 

 

Skip to content