Informacja od...

  • Dołącz do nas

Informacja od Rady Rodziców……..

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach prosi o dokonanie zaległych wpłat na Komitet Rodzicielski – kwota 30 zł.

Wpłaty na Komitet Rodzicielski za rok szkolny 2018/2019 powinny być dokonane do dnia 30 maja 2019 r.  bezpośrednio do skarbnika RR lub do skarbników klasowych RR . Po tym terminie Rada Rodziców zwróci się z prośbą o uregulowanie zaległych wpłat do odpowiednich instytucji.

 

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej w Szropach

 

 

Skip to content