Historia wydarzeń

  • Dołącz do nas

Historia wydarzeń

Rok szkolny 2011/2012 –

14 września  2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej w Szropach. Szkoła została rozbudowana. Starą szkołę wyremontowano i przerobiono, wykorzystując do celów dydaktycznych wszystkie jej cztery kondygnacje.Wszystkie pomieszczenia wyposażono w nowe meble oraz najnowocześniejszy sprzęt. W każdej klasie znajduje się projektor multimedialny, odtwarzacz płyt CD i laptop do pracy dla nauczyciela. Dwie sale zostały wyposażone w tablice interaktywne. W gabinetach językowych uczniowie korzystają z zestawów słuchawkowych, a w pracowni komputerowej z nowoczesnego sprzętu komputerowego.

Jedna z wielu prób rozbudowy szkoły w Szropach,po wielu latach, została uwieńczona sukcesem, który nie tylko cieszy uczniów i pracowników szkoły, ale również całe społeczeństwo.

Rok szkolny 2010/2011

16 maja  2011 r. po dokonaniu odbioru budowlanego, uczniowie ze Szrop, uczęszczający tymczasowo do szkoły w Dąbrówce Malborskiej, powrócili do rozbudowanej i nowocześnie wyposażonej Szkoły Podstawowej w Szropach. Tego dnia po 8-miesięcznej przerwie, ponownie zabrzmiał  w szkole dzwonek ……..

Rok szkolny 2009/2010

W I kwartale 2010 r. rozpoczęto, po trzech nieudanych wcześniej próbach, przygotowania do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szropach.

Gmina Stary Targ informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna Infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie , Działanie 9.1. Lokalna Infrastruktura edukacyjna , sportowa i Kultury  otrzymała dotację na: Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Szropach  w kwocie 2 222 373,96 PLN. (Wójt Gminy: mgr inż. Wiesław Kaźmierski)

Rok szkolny 2007/2008

W styczniu 2008 r. nasza  szkoła w ramach programu „Biblioteka Multimedialna” otrzymała nowy sprzęt komputerowy.

Rok szkolny 2006/2007

Kolejny jubileusz – 60 lat szkoły podstawowej w Szropach

Rok szkolny 2003/2004

Mamy nową pracownię komputerową

19 września 2003 roku w naszej szkole w ramach programu „Internet w szkołach- projekt prezydenta RP” otwarto nową pracownię komputerową.
Przedstawiciele  szkoły wraz  z dyrektor mgr  Teresą  Skolimowską, w pałacu prezydenckim w Warszawie, odebrali z rąk Aleksandra Kwaśniewskiego  list gratulacyjny za start w programie.

14 czerwca 2002 roku szkole nadano imię Feliksa Łoyki

Rok szkolny 2001/2002

Piękny jubileusz –  55 lat szkoły podstawowej w Szropach

Szropy, piątek 12 października 2001 r. godzina 9:00. W miejscowym kościele ks. kanonik G. Kowalski rozpoczyna uroczystą mszę świętą. Do kościoła wchodzą poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół, uczniowie, nauczyciele i liczni goście. W taki sposób rozpoczęły się obchody 55 rocznicy……..
 
Rok szkolny 2000/2001

Spotkanie uczniów szkoły z marszałkiem Sejmu RP Maciejem Płażyńskim

28 października 2000 roku Szropy przeżyły swój wielki dzień. Naszą miejscowość odwiedził znakomity gość marszałek Sejmu RP. W świetlicy tutejszej szkoły odbyło się spotkanie marszałka Sejmu z przedstwicielami społeczeństwa, gronem pedagogicznym i uczniami. Była to chwila historyczna.

Rok szkolny 1997/1998

Jest stołówka  – w lutym 1998 roku. gdy uczniowie powrócili po feriach zimowych do szkoły czekała ich miła niespodzianka

TRADYCJĄ STAŁY SIĘ:

Festyny Szkolne
04 czerwca 1997 roku obchodziliśmy po raz pierwszy „Święto Szkoły” i tak pozostało do dzisiaj. Festyny są okazją do wspólnych spotkań uczniów, rodziców i mieszkańców naszej miejscowości.

Szkolne Jasełka

Skip to content