Gminny Turnie...

  • Dołącz do nas

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej…. 18 marca 2016 r.

Dnia 18 marca 2016 r. odbyły się w Szkole Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach Eliminacje Gminne –Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

W eliminacjach tych uczestniczyło łącznie 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szropach oraz z Zespołu Szkół w Starym Targu.

Jury w składzie:

  1. asp. Piotr Szwamber – Przewodniczący
  2. Alicja Sekida – Sekretarz
  3. d-h Jan Redmer – Członek

po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowało do finału eliminacji gminnych 8 uczniów, zaś w wyniku rozgrywek finałowych zwyciężyli następujący uczniowie:

I GRUPA – uczniowie szkoły podstawowej

  1. Julia Wąsicka
  2. Anna Chrościcka
  3. Oliwia Wieprzkowska

II GRUPA – uczniowie szkół gimnazjalnych

  1. Alan Kalkowski
  2. Sandra Urbanowicz

Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Nagrodzona została również Aleksandra Papiernik.

zapraszamy do galerii zdjęć…..

Sporządziła Alicja Sekida

Skip to content