Gminny Turnie...

  • Dołącz do nas

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej…. 18 marca 2016 r.

Dnia 18 marca 2016 r. odbyły się w Szkole Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach Eliminacje Gminne –Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

W eliminacjach tych uczestniczyło łącznie 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szropach oraz z Zespołu Szkół w Starym Targu.

Jury w składzie:

  1. asp. Piotr Szwamber – Przewodniczący
  2. Alicja Sekida – Sekretarz
  3. d-h Jan Redmer – Członek

po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowało do finału eliminacji gminnych 8 uczniów, zaś w wyniku rozgrywek finałowych zwyciężyli następujący uczniowie:

I GRUPA – uczniowie szkoły podstawowej

  1. Julia Wąsicka
  2. Anna Chrościcka
  3. Oliwia Wieprzkowska

II GRUPA – uczniowie szkół gimnazjalnych

  1. Alan Kalkowski
  2. Sandra Urbanowicz

Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Nagrodzona została również Aleksandra Papiernik.

zapraszamy do galerii zdjęć…..

Sporządziła Alicja Sekida