EGZAMIN NA KA...

  • Dołącz do nas

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ W KLASIE V – 06 października 2022 r.

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 🚴‍♂️🚴‍♀️
6 października 2022 r. 13 uczniów z klasy V naszej szkoły przystąpiło do praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Egzamin przeprowadzili policjanci z Posterunku Policji w Starym Targu-Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.
Jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego jazdy na rowerze, policjanci przypomnieli uczniom o przepisach i zasadach obowiązujących w ruchu drogowym. Udzielili kilku cennych wskazówek m.in. jak bezpiecznie poruszać się na rowerze, jak wygląda obowiązkowe wyposażenie jednośladu, o czym należy pamiętać będąc pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Policjanci wspomnieli też o tym, że rowerzyści podobnie jak piesi, należą do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego i muszą szczególnie dbać o swoje bezpieczeństwo
Bardzo dziękujemy Panom policjantom za okazane wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu tego ważnego egzaminu.
Uczniowie naszej szkoły wykazali się wysokim poziomem umiejętności jazdy na rowerze oraz solidną wiedzą teoretyczną, które pozwoliły wszystkim zdać egzamin.
Przypominamy, że karta rowerowa jest dokumentem, który stwierdza uprawnienie osoby niepełnoletniej do poruszania się rowerem. Wydawana jest dziecku za pisemna zgodą jego rodziców lub opiekunów. Do wydania karty rowerowej jest upoważniony dyrektor szkoły. Kartę rowerową można uzyskać po ukończeniu 10 roku życia oraz zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, który przeprowadza nauczyciel po odpowiednim przeszkoleniu z zakresu ruchu drogowego.
/Informacja: Piotr Nowosielski/

Skip to content