Sprzątanie Ś...

  • Dołącz do nas

Sprzątanie Świata – 18 września 2015 r.

18 września 2015 r. zgodnie z kalendarzem szkolnym odbyłsię akcja „Sprzątanie Świata”

Akcja rozpoczęła się tematycznym apelem na  szkolnym tarasie.

Po apelu odbyła się ,,WYPRAWA – POPRAWA”.

Każda klasa z wychowawcą wyruszyła na określony teren w pobliżu szkoły lub w okolice Szrop, czy Zielonek – w celu obserwacji i oceny środowiska, zwracała uwagę na śmieci, kosze na śmieci, drzewa lub inne ciekawe rośliny, słuchała odgłosów przyrody, wypatrywała zwierzęta. Na  podstawie poczynionych obserwacji odbyły się pogadanki w terenie na temat ,, Co można poprawić w naszym środowisku?”

Po powrocie do klas uczniowie wykonali prace plastyczne dotyczące omawianego tematu. Prace zostały zaprezentowane na forum szkoły.  Niespodzianką dla uczniów było spotkanie  z leśniczym. 

Tradycyjnie zapłonęło na koniec ognisko, na którym uczniowie piekli kiełbaski

                                                                                                                                       Sporządziła: Alicja Sekida

Zapraszamy do galerii szkolnej

 

Skip to content