Certyfikat jakości

  • Dołącz do nas

Certyfikat jakości

Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji

Szkoła uzyskała Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji w zakresie:

  • Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia
  • Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w rozwoju

 

Skip to content