Kółko teatralne

  • Dołącz do nas

„Królowa Śniegu”

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2007/2008 realizowaliśmy projekt teatralny  „Królowa Śniegu” na podstawie baśni H. Ch. Andersena. Do projektu, zgodnie z jego założeniami zaangażowani byli uczniowie chętni do rozwijania własnych predyspozycji, ale także szczególnie uzdolnieni aktorsko. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem i przedłożonym p. Dyrektor programem. Razem z wychowankami Świetlicy  Socjoterapeutycznej przygotowaliśmy też rekwizyty i…

Więcej

Cele i zadania

Prowadzący: mgr Wiesława Wasielewska „Jedną z możliwości wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka oraz przygotowania go do aktywnego udziału w życiu kulturalnym  jest koło teatralne. Uczestnictwo w zajęciach teatralnych wspomaga rozwój  myślenia, wyobraźni, wrażliwości na piękno i los drugiego człowieka, aktywizuje do twórczego działania. Pomaga zrozumieć innych i wczuć się w ich położenie.” Zajęcia koła teatralnego odbywają…

Więcej

Skip to content