Kółko ekolog.-przyrodnicze

  • Dołącz do nas

PROGRAM KÓŁKA EKOLOGICZNEGO

PROGRAM KÓŁKA EKOLOGICZNEGO Autor: Alicja Sekida SPIS TREŚCI: I. WSTĘP II.CELE · OGÓLNY · SZCZEGÓŁOWE III.TREŚCI IV.PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW · METODY I FORMY PRACY · ŚRODKI DYDAKTYCZNE · LITERATURA V.PRZEWIDYWANE OSIĘGNIĘCIA VI. EWALUACJA PROGRAMU I.    Wstęp: Dbałość o własne środowisko, jest nie tylko sprawą ludzi dorosłych. Już od najmłodszych lat człowiek jest związany z przyrodą,…

Więcej

Skip to content