Uwaga! Inform...

  • Dołącz do nas

Uwaga! Informacja w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 08 kwietnia 2019 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Zgodnie z informacją otrzymaną od ZNP – w dniu 08 kwietnia 20l9 r. planowane jest
rozpoczęcie akcji strajkowej pracowników naszej szkoły. Zgodnie z deklaracją większość
pracowników szkoły nie przystąpi do pracy.
Jeżeli dojdzie do strajku, oznacza to, że od poniedziałku tj. 8 kwietnia b.r. nie będą
odbywały się zajęcia dydaktyczno-wchowawcze przewidziane w tygodniowym planie
nauczania.
Zgodnie z prawem oświatowym, dyrektor szkoły zapewni opiekę nad uczniami, którzy w
dniach strajku pojawią się w szkole.
Dyżur pełniony będzie w świetlicy szkolnej w godzinach 7.30-14.30.
Planowany na kwiecień egzamin ósmoklasisty odbędzie się.
O rozwoju sytuacji będziecie Państwo na bieżąco informowani poprzez stronę internetową
szkoły /www. szkola-szropy.pl /.
Serdecznie Państwa przepraszam za problemy wynikłe ze strajku, proszę o wyrozumiałość i
zrozumienie dla żądań pracowników oświaty. W dniach strajku będziemy na swoich
stanowiskach pracy jednak nie będziemy prowadzić zajęć. Prosimy o zapewnienie dzieciom
opieki.
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny (552670133) z
sekretariatem szkoły.

Informacja Dyrektora Szkoły                                                                    Z poważaniem

                                                                                                                  Teresa Skolimowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Feliksa Łoyki w Szropach

Skip to content