05 kwietnia 2...

  • Dołącz do nas

05 kwietnia 2016 r. – Sprawdzian dla uczniów klasy VI

05 kwietnia 2016 r.  – odbędzie się ogólnopolski sprawdzian po szkole podstawowej dla uczniów klasy VI.

część I: 

– godz. 9:00 – język polski i matematyka ; 

część II: 

– godz. 11:45 – język obcy nowożytny – język angielski

Skip to content