01 czerwca 20...

  • Dołącz do nas

01 czerwca 2015 r. w naszej szkole

01 czerwca dzwonek szkolny nie oznajmił zajęć lekcyjnych, co bardzo ucieszyło wszystkich uczniów szkoły. Bez plecaków, bez książek, jedynie w strojach sportowych zjawili się w szkole prawie wszyscy. Pani dyrektor złożyła wszystkim uczniom serdeczne życzenia z okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi zaprezentowali przygotowane na tą okazję piosenki. A potem …. , a potem rozpoczęły się rozgrywki sportowe, w których udział wzięli wszyscy uczniowie. Celem tych zawodów sportowych było wyłonienie najlepszego sportowca w każdej klasie. Potyczki czasami były wyrównane i trzeba było rozegrać dogrywki, bowiem zwycięzca miał być dokładnie jeden…….. Na najwyższym miejscu podium  odpowiednio w oddziałach zerowych i klasach I-VI stanęli: Mikołaj Duszyński, Filip Nadrowski , Oliwia Kwaterska, Tomasz Michniewicz, Krystian Dudziński, Zuzanna Sawińska, Wojciech Daszkiewicz i Oskar Jaroszewski. Następnie ogłoszono wyniki  biegów z serii „Antylopa”. W klasach zwycięzcami zostali: II – Grzegorz Lesiuk; III – Julia Wolniakowska; IV – Izabella Radtka; V – Mateusz Lesiuk. Wszyscy  rywalizujący uczniowie otrzymali słodkości większe i mniejsze, napoje, lody. Zajęcia sportowe zakończyły się tradycyjnie wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku……….. Pogoda i humory dopisały, dlatego do domu uczniowie wracali bardzo zadowoleni.

Zapraszamy do galerii zdjęć….

Skip to content